Moretime skapar ett ledande ekosystem för affärstjänster till utvecklingsfokuserade SME-företag

Om Moretime Group

Moretime är verksamt inom nischen kompetens- och kapitalförsörjning till SME-företag med målsättningen att skapa ett ledande ekosystem för affärstjänster till denna målgrupp.

Läs mer

Bolag

Moretime Group består av tre affärsområden; Legal & HR, Business Support samt Financial Services. Totalt omfattar affärsområdena för närvarande sju olika koncept som drivs i fyra dotterbolag samt ett intressebolag.

Läs mer

Aktuell kurs

Finansiell information

Bokslutskommuniké för 1 januari – 31 december 2015

Gå direkt till Bokslutskommunikén

Senaste nyheterna

1 2 3 25

Kalenderium

 27 maj 2016
Kvartalsrapport jan-mars